60

Waat ass een Makerspace?

Den Makerspace ass eng Platz fir

 • ze entdecken,

 • ze experimentéieren,

 • an kreativ Iddien ëmzesetzen.

Benotz modern Techniken fir kleng Projeten ze realiséieren, oder probéier einfach mol eppes Neies. Den Makerspace ass op fir all Interesséierten vun der LN Communautéit, du fënns hei dat passend Equipement mat professioneller Uleedung.

Nei Medien an nei Technologië gewannen ëmmer méi u Bedeitung, souwuel an der Fräizäit wéi och an der Beruffswelt. Ëmsou méi wichteg ass et, des Kompetenzen an den Entrepreneursgeescht bei deene Jonken ze fërderen an hir Talenter z’ënnerstëtzen.

  LN MAKERSPACE 400x256

VERS LE HAUT DE LA PAGE

 

Weini ass den LN Makerspace op?

Den Makerspace bitt reegelméisseg:

 • Schnupperatelieren fir Gruppen: Orika, Schoulfest, Makerfest
 • Reegelméisseg Ateliere: Open Space, Club de Midi

 • Weiderbildung an Berodung.

Am Kalenner fënns du déi genee Ëffnungszäiten:


VERS LE HAUT DE LA PAGE

 

Wou ass den LN Makerspace?

Den LN-Makerspace mam Numm PixD fënns de am Block F um 3ten Stack (F03.10).

Wie den Numm et scho seet „Pi x Daumen“ geet et hei net ëmmer sou genee an denger Fantasie an Kreativitéit soll näischt am Wee stoen. Di zoustänneg Spacekeeper encadréieren an ënnerstëtzen dech bei der Ëmsetzung vun dengem Projet.

 

VERS LE HAUT DE LA PAGE

 

Waat fir een Equipement hutt den LN Makerspace?

Obwuel mir eréischt zënter 2 Joer bestinn ass den Makerspace stänneg gewuess an erweidert ginn. Zur Zäit stinn folgende Maschinne an Equipementer zur Verfügung:  

3D Drucker

Benotz een 3D Drucker fir computergesteiert aus engem CAD-Modell, Schicht fir Schicht een realen Prototyp ze erstellen. Een 3D Drock ass zimlech lues, dofir hunn mir an der Tëschenzäit och schonn 2 Druckeren:

Ultimaker 3

Unzuel un Druckkäpp: 2

Druckberaisch: 215x215x200mm

Filament: 3mm

Link op d‘WEBCAM

 

PRUSA

Unzuel un Druckkäpp: 1

Druckberaisch: 250x210x200mm

Filament: 3mm

Link op d‘WEBCAM

3D Drucker 444x546   Prusa 400x546

VERS LE HAUT DE LA PAGE


Laserschneiden

Du wells an kurzer Zäit komplex Figuren rausschneiden? Oder een Bild/Text op eng Oberfläch graveieren. Dann ass eisen Laserschneider genee deen richtegen Apparat.

 

Laserschneider

Model ME-60Ti

Laserleistung: 60W

Schneidbereich: 685 x 482 x 165 mm

 

 

Lasercutter 400x300


VERS LE HAUT DE LA PAGE


Workstations

Workstations mat Software wie Illustrator, Photoshop, CURA, Solidworks, Autocad, Scratch stinn zur Verfügung. Hei kanns du entwerfen, recherchéieren an programméieren.

   

VERS LE HAUT DE LA PAGE


Elektronikeck

Elektronesch Baudeeler reparéieren oder neier zesummeleiden. An eisem Elektronikeck fënns de dat néidegt Material:

 • Leitstatioun,

 • AC/DC Spannungsversuergung,

 • Dremel,

 • Multimeter,

 • ...

 

   

VERS LE HAUT DE LA PAGE


Robotik, Programmatioun

Du interesséiers dech fir den Bau an d’Programmatioun vun Roboteren? Dann fänk kleng un mat eisen LEGO Mindstorms EV3 Roboteren oder experimentéier mat Scratch, Arduino, Raspberry, Makey Makey,…

 

   

VERS LE HAUT DE LA PAGE